Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Program bude průběžně aktualizován.

Čtvrtek 9. 9. 2021

8.45 - 9.05 Slavnostní zahájení – H. Vacovská, H. Ošlejšková
9.05 - 10.10 Blok I - Covid-19, epilepsie a telemedicína
předsedající H. Ošlejšková, J. Slonková
Dotazníkové epidemiologické šetření o vlivu pandemie covid-19 na pacienty s epilepsií – multicentrická studie J. Slonková, M. Chudý, I. Doležalová, H. Vacovská, G. Rytířová, A. TogtokhjargalSyndrom Dravetové a covid-19, aneb může být covid-19 pro „Draveta“ fatální? K. Česká, O. Horák, P. Danhofer, K. Španělová, M. Ryzí, L. Fajkusová, H. Ošlejšková Status epilepticus v době covidu-19J. Slonková Ambulantní detekce epileptických záchvatů v domácím prostředí pomocí monitorovacího systému Embrace2 H. Ošlejšková, M. Habalová, I. Doležalová, M. Ryzí, M. Brázdil
10.30 - 11.45 Blok II – Psychosociální a kognitivní aspekty epilepsie
předsedající J. Zárubová, G. Rytířová
Legislativně-sociální aspekty předškolního vzdělávání dětí s epilepsií, aneb „Jak dostat dítě s epilepsií do školky“ K. Španělová, O. Horák, P. Danhofer, K. Česká, O. Krčmařová, H. OšlejškováEpilepsie a kognice z pohledu epileptologa J. Zárubová Preditivní faktory kvality života pacientů s epilepsií z pohledu klinického psychologa A. Javůrková Kognitivní poruchy u pacientů v epileptochirurgickém programu J. Amlerová Psychosociální aspekty a naše spolupráce ovlivňující vznik a průběh epilepsie pacientů E. Smolová
11.45 - 12.30 Satelitní sympozium společnosti UCB
Nová antiepileptika – revoluce či evoluce M. Brázdil., P. Marusič
14.00 - 15.30 Blok III – Epileptochirurgie 1
předsedající P. Marusič, I. Rektor
Existují kontraindikace epileptochirurgie?M. Brázdil (Dolní) věkové limitace předchirurgické diagnostikyO. Horák Prediktory kvality života u pacientů s epilepsií z pohledu klinického psychologaA. Javůrková, J. Duchoň, J. Zárubová, P. Marusič, J. RaudenskáPředoperační odlišení typů kortikálních dysplazií: umíme to a má to význam?P. Kršek Identifikace epileptogenní léze v MR obraze I. Rektor HD-EEG – ESI – nezbytnost v předoperační přípravě pacientů s farmakorezistentní epilepsií O. Strýček
16.00 - 17.30 Blok IV Epileptochirurgie 2
předsedající M. Brázdil, P. Kršek
Epileptochirurgie u dětských inzulárních epilepsií: přehled a vlastní zkušenost M. Kudr, A. Jahodová, A. Bělohlávková, M. Ebel, A. Maulisová, K. Bukačová, M. Tichý, P. Libý, P. Kynčl, J. Šanda, R. Janča, P. Ježdík, P. KršekEpileptochirurgie u hamartomu hypothalamu: současné trendy P. Libý, M. Tichý, M. Kudr, A. Jahodová, M. Vaculík, J. Táborský, P. KršekZkušenosti s radiofrekvenční termoregulací oblasti předpokládané epileptogenní zóny pomocí diagnostických elektrodD. Hrabovský, M. Pail, I. Doležalová, R. Jančálek, M. Brázdil, J. Chrastina Mnohočetné hipokampální transekce – anatomická studie J. Šroubek, J. Keller, I. Krámská, Z. Vojtěch Účinnost VNS u dětí a délka chronické stimulace jako významný faktor zlepšující outcome: zkušenosti z Centra pro epilepsie BrnoP. Danhofer, O. Horák, J. Chrastina, E. Brichtová, M. Ryzí, K. Česká, M. Habalová, K. Španělová, S. Kolář, Z. Novák, M. Brázdil, H. Ošlejšková Možnosti predikce účinnosti vagové stimulace u epilepsieI. Doležalová
17.30 - 18.00 Předání ceny Jana Marka Marci + prezentace vítězné práce
od 18.00 Plenární schůze ČLPE
19.00 Závěr prvního dne Sjezdu

Pátek 10. 9. 2021

8.30 - 9.30 Blok V - Epilepsie a migréna
předsedající K. Brožová, P. Jiruška
Průnik patofyziologických podkladů epilepsie a migrény P. Jiruška Komorbidita a diferenciální diagnóza epilepsie a migrény u dětí K. Brožová Iktální, postiktální a interiktální bolesti hlavy M. Bajaček Terapie epilepsie a migrény – společné prvky T. Nežádal
10.00 - 11.30 Blok VI - Etiologie, patofyziologie a diagnostika epilepsií
předsedající J. Otáhal, O. Horák
Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR P. Marusič Vývojový pohled na modely temporálníchP. Mareš, H. Kubová.Genetika epilepsií: od fantaskních teorií ke každodenní praxi O. Horák, R. Gaillyová, P. Danhofer, L. Fajkusová, K. Španělová, S. Kolář, K. Česká, M. Ryzí, M. Habalová, Š. Aulická, M. Brázdil, H. Ošlejšková Vaskulární epilepsie – patofyziologie a rizika rozvojeJ. Otáhal, P. Marusič Autoimunitní epilepsie – update D. Krýsl EEG u kriticky nemocných pacientůZ. Vojtěch
11.30 - 11.50 Satelitní sympozium společnosti EISAI
Vzpomínky na farmakologii užitečné při léčbě epilepsie P. Marusič
13.15 - 14.15 Blok VII – Léčba epilepsie
předsedající K. Štěrbová, M. Pail
Biomarkery epileptogeneze a farmakorezistence epilepsieŠ. Aulická, B. Beňová, J. Šána, K. Česká, H. Pálová, H. Ošlejšková, P. Kršek, M. Brázdil, O. Slabý Cílená terapie geneticky podmíněných epilepsií K. Štěrbová Biomarkery účinnosti DBS u epilepsie B. Deutschová VHFO jako biomarker epileptogenního ložiska M. Pail
14.15 Závěr Sjezdu
Posterová sekce I (Čtvrtek / 9. 9. 2021 / 15.30–16.00)
předsedající P. Jiruška
Patologické vysokofrekvenční oscilace v modelu epilepsie na podkladě fokální kortikální dysplazie typu II J. Chvojka, N. Procházková, M. Řehořová, J. Kudláček, R. Weissová, M. Balaštík, J. Otáhal, O. Novák, P. JiruškaVyužití optogenetických technik k pochopení mechanismů vzniku epileptiformní aktivity a záchvatů S. Kylarová, V. Lužná, J. Chvojka, E, Petránová, O. Novák, P. JiruškaAktivita korových neuronů v akutním modelu absencí a generalizovaných tonicko-klonických záchvatů. Jak moc jsou neurony synchronizované? O. Novák, M. Řehořová, N. Procházková, C.L. Olson, J. Chvojka, J. Otáhal, P. JiruškaÚloha interneuronů na vzniku hipokampálních interiktálních výbojů in vitro E. Petránová, J. Chvojka, V. Lužná, O. Novák, P. JiruškaFluktuace stejnosměrného potenciálu a koncentrace extracelulárního draslíku předchází vzniku záchvatů in vitro P. Jiruška, E. Petránová, J. Chvojka, J. Kudláček, S. Kylarová, V. Lužná, O. Novák, J.G.R. Jefferys
Posterová sekce II (Pátek / 10. 9. 2021 / 9.30–10.00)
předsedající Š. Aulická
Cenobamate as Adjunctive Therapy in Adults With Uncontrolled Focal Seizures: Time to Onset of Efficacy During Titration B.J. Steinhoff, E Ben-Menachem, Ch. Brandt, I.G. Morales, W.E. Rosenfeld, E. Santamarina, J. M. SerratosaÚčinok inhibície mTOR aktivity v liečbe prejavov v experimentálním modeli autismu J. Knociková, T. Petrásek, Č. Vejmola, I. Vojtěchová, J. Otáhal Detekce hypometabolismu v obrazech pozitronové emisní tomografie u fokálních kortikálních dysplazií K. Macková, R. Janča, P. Marusič, P. Kršek Výskyt nezávislých populací interiktálních výbojů v mezizáchvatovém iEEG lokalizuje oblast vzniku záchvatůL. Svobodová, R. Janča, P. Marusič, P. Kršek
Posterová sekce III (Pátek / 10. 9. 2021 / 11.50–12.15)
předsedající M. Kudr
Mechanismy dysfunkce kardiovaskulárního systému zodpovědné za zvýšené riziko náhlého neočekávaného úmrtí u lidí s epilepsií K. Liška, A. Pant, J. Knociková, P. Jiruška, V. Komárek, J.G.R. JefferysMorfologická analýza specifických neuronálních populací v modelu fokální kortikální dysplazie typu II N. Procházková, M. Řehořová, J. Chvojka, J. Kudláček, P. Buran, M. Balaštík, J. Otáhal, P. Jiruška, O. NovákInteriktální aktivita dysmorfních neuronů v modelu fokální kortikální dysplázie typu II M. Řehořová, J. Kudláček, N. Procházková, J. Chvojka, R. Weissová, M. Balaštík, J. Otáhal, P. Jiruška, O. NovákČetnost a periodicita interiktálních epileptiformních výbojů v iEEG odlišuje podtypu I a II u fokální kortikální dysplazie R. Janča, P. Marusič, P. Kršek

Po skončení odborného programu se bude 9. 9. 2021 ve 20:00 konat společná večeře v restauraci TutaTerasa. Během společné večeře vystoupí a zahraje k poslechu místní skupina Džangobells.

Upozorňujeme, že doprovodný program se z větší části odehrává ve venkovních prostorách (vystoupení kapely + raut) s možností využití zázemí přilehlé kavárny.

Doprovodný program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Doprovodný večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery sjezdu.

Podívejte se na předchozí ročník

32. český a slovenský epileptologický sjezd

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down