9.–10. 9. 2021 Plzeň

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přestože svět již více než jeden rok svírá koronavirová pandemie, svět se nezastavil. Dále pokračuje výzkum, rozvíjejí se nejen virologie a epidemiologie, ale i všechny ostatní medicínské obory včetně epileptologie.  Proto i v tomto roce pořádá Česká liga proti epilepsii ve dnech 9.–10. 9. 2021 v Plzni v hotelu Courtyard Marriott již 33. český a slovenský epileptologický sjezd.

Cílem sjezdu je seznámit účastníky s aktuálními, klinicky relevantními poznatky v oboru. Součástí sjezdu budou jak jednotlivá sdělení, tak bloky výukových přednášek věnované současným trendům v epileptologii, specifikům péče o pacienty s epilepsií, aktuálním diagnostickým a léčebným strategiím. Pozornost bude věnována i problematice onemocnění covid-19 ve vztahu k epilepsii.

Přijeďte přednášet, poslouchat, diskutovat, přijeďte se setkat!

Za organizační výbor 33. Českého a slovenského epileptologického sjezdu
srdečně zve Hana Vacovská

Pořadatel
Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
Organizátor
Solen, s. r. o.
Předsedkyně sjezdu
MUDr. Hana Vacovská
Odborná záštita
Výbor České ligy proti epilepsii ČLS JEP
Odborný garant
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Organizační výbor
MUDr. Hana Vacovská
Vědecký výbor
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Klára Brožová, doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D., MUDr. Eva Feketeová, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Ondřej Horák, prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MUDr. Jana Zárubová

Partneři

Generální partner

Aktuality

Na co se můžete těšit?

Zveřejnili jsme pro vás aktuální program Sjezdu. Podívejte se, na co se můžete ve dnech 9.–10. 9. těšit.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Stále se můžete na akci hlásit - stačí vyplnit registrační formulář.

Bezpečně na kongrese

Pro účast na akci je třeba předložit doklad o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

V případě, že nejste očkovaní, je třeba:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Novinky v systému akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí je od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down