Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na 32. česko-slovenském epileptologickém sjezdu, který se bude konat ve dnech 10. – 11. 9. 2020 v srdci Moravskoslezských Beskyd na Ostravici.

Letošní ročník jsme koncipovali v duchu výukových bloků s přehledem aktuálních poznatků a doporučení do naší každodenní praxe při péči o dítě, dospělého nebo seniora. Přiblížením novodobých výzkumných farmakologických trendů, jejichž výsledkem je možnost pracovat s léky s menším množstvím nežádoucích účinků a nadějí na lepší kompenzaci pacienta, nás provede farmakologicky zaměřený blok. Rádi bychom diferenciálně diagnosticky mezioborově otevřeli téma záchvatů epileptických či neepileptických spolu s našimi blízkými kolegy z oboru kardiologie, psychiatrie a somnologie.

Je nám velkou ctí, že naše pozvání přijal a náš program tak obohatil vědec světového významu, prof. Virend Somers, M.D., Ph.D., jehož kardiologickou specializací v rámci jeho působení na Mayo Clinic v USA  je výzkum spánku a neurovaskulárních regulací. Nemohl tedy ve svém zájmu opominout vážné téma SUDEP a ve své přednášce se s námi o nejmodernější poznatky podělí.

Druhý sjezdový den bychom rádi věnovali praktickým přednáškám s upozorněním na možné chyby a omyly, EEG interpretaci nálezů, které někdy nad- nebo podhodnocujeme. Rádi bychom Vám přiblížili epileptochirurgické pracoviště, způsob práce na takovém oddělení včetně způsobu hodnocení MRI nálezů. Zmíníme novou klasifikaci epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017, která jistě má svá úskalí, ale při základním uvažování o přiřazení určitého typu záchvatu nám může být nápomocná.

Je nám rovněž ctí pozvat a ocenit autory velmi úspěšných publikací a podělit se tak s nimi o jejich nové významné poznatky.

Neméně cenné budou Vaše vlastní práce, které byste chtěli prezentovat a podělit se s námi o své výsledky. U mladých autorů do 35 let jsou vítána i kazuistická sdělení s možností konzultovat své pacienty se špičkovými odborníky v epileptologii, které v současnosti Česká republika nabízí.

Vážení přátelé, těším se na setkání s Vámi.

Jana Slonková

Pořadatel

Česká liga proti epilepsii ČLS JEP

Organizátor

Solen, s. r. o.

Předsedkyně sjezdu

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

Vědecký výbor

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Klára Brožová, Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., MUDr. Irena Doležalová, Ph.D., MUDr. Eva Feketeová, Ph.D., Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Ondřej Horák, Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MUDr. Jana Zárubová

Organizační výbor

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.
MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

 

Aktuality

Chcete se účastnit soutěže o nejlepší poster? Zašlete název a stručné shrnutí posteru (název, jména autorů vč. titulů, názvy pracovišť, popis v rozsahu max jedné normostrany) nejpozději do 31. května 2020 na mail bartakova@solen.cz.. Forma posteru je volná (max rozměr 90 x 100 cm).

Chcete se podělit se svými kolegy o zajímavý případ z vaší praxe? Pošlete stručný abstrakt (název sdělení, jména všech autorů vč. titulů, názvy pracovišť, stručné shrnutí v rozsahu max jedné normostrany) nejpozději do 31. května 2020 na mail bartakova@solen.cz. Jeho zařazení do programu vyhodnotí vědecký výbor sjezdu.

Profesor Virend K. Somers, M.D., Ph.D., se narodil v Durbanu a ukončil svá studia medicíny na Universitě v Natal, Jižní Afrika. Svou vědeckou kariéru zahájil během svého postgraduálního studia v Oxfordu ve Velké Británii a pokračuje do současnosti ve Spojených Státech Amerických. Je vedoucím lékařem spánkové laboratoře a kardiovaskulárního vědeckého centra Mayo kliniky v Rochesteru ve státě Minnesota. Zabývá se zejména interakcemi spánku, kardiovaskulárních funkcí a obesitou na molekulární, epidemiologické a klinické úrovni. Jeho nejnovější výzkum patří spánku, srdečnímu rytmu a mozku, jejich společným jmenovatelem je SUDEP – život ohrožující stav pacientů s epilepsií.

Je spoluzakladatelem výzkumného pracoviště ICRC v Brně. Je autorem mnoha světově významných publikací a článků (h-index 92). Byl poctěn mnohými vědeckými oceněními. Je považován za významného učitele a mentora, jeho postgraduální studenti zaujímají přední místa v ocenění svých prací na vědeckých konferencích.

Je nám velkou ctí uvítat prof. Somerse na našem sjezdu. Velice si přijetí pozvání vážíme.

Program

Program bude dále aktualizován.

Čtvrtek 10.9.2020

9.30 Slavnostní zahájení

MUDr. Jana Slonková, Ph.D., doc. MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.

BLOK I. Epilepsie v životě člověka
moderní přístup k diagnostice, terapii a prognóze onemocnění vzhledem k věku
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
 • Vývoj klinických a EEG projevů epilepsie od novorozeneckého věku do adolescence – prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
 • Epilepsie člověka v období mladého a středního pracovního věku – prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Epilepsie seniorského období – prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Diskusní panel – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

BLOK II.  Farmakoterapie epilepsií
současnost a budoucnost ve vědě a praxi
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
 • Budoucnost farmakoterapie epilepsií – prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
 • Strategie terapie AED v klinické praxi – MUDr. Vilém Novák
 • Lékové interakce a AED – doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Diskusní panel – doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., MUDr. Vilém Novák, doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

BLOK III. Mezioborová diferenciální diagnostika záchvatových stavů 
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Jana Zárubová
 • Poruchy vědomí s konvulzemi v kardiologicko-neurologické praxi – MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
 • Neepileptické záchvaty v psychiatricko-neurologické praxi
 • Záchvaty s vazbou na spánek – v somnologicko-neurologické praxi – MUDr. Eva Feketeová, Ph.D.
Slavnostní přednáška zahraničního hosta „Sleep, The Heart  and SUDEP“

prof. Virend K. Somers, M.D., Ph.D.

POSTEROVÁ SEKCE

 

Pátek 11.9.2020

BLOK IV. Varia 

Předsednictvo – prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., MUDr. Irena Doleželová, Ph.D., MUDr. Eva Feketeová, Ph.D.

BLOK V. EEG, MRI, semiologie záchvatů a zařazení pacienta s epileptickým záchvatem a epilepsií v každodenní praxi
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
 • EEG  v každodenní praxi – nejčastější chyby – nadhodnocení, podhodnocení nálezů, artefakty, slovník popisu – doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
 • Korelace MRI a klinických záchvatů u pacienta s epilepsií – pohled klinika z video EEG laboratoře – MUDr. Jitka Kočvarová
 • Klasifikace Epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017 – prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Prezentace Video EEG atlasu dle klasifikace ILAE 2017 – MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal
 • Epileptologie a věda – současné možnosti klinického výzkumu v ČR – úspěchy a spolupráce v rámci ČR, Evropy a světa

Diskusní panel – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MUDr. Jitka Kočvarová, prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

13,30 zakončení odborného programu sjezdu

MUDr. Jana Slonková, Ph.D., doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.

9.30 Slavnostní zahájení

MUDr. Jana Slonková, Ph.D., doc. MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.

BLOK I. Epilepsie v životě člověka
moderní přístup k diagnostice, terapii a prognóze onemocnění vzhledem k věku
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
 • Vývoj klinických a EEG projevů epilepsie od novorozeneckého věku do adolescence – prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
 • Epilepsie člověka v období mladého a středního pracovního věku – prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Epilepsie seniorského období – prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Diskusní panel – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

BLOK II.  Farmakoterapie epilepsií
současnost a budoucnost ve vědě a praxi
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
 • Budoucnost farmakoterapie epilepsií – prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
 • Strategie terapie AED v klinické praxi – MUDr. Vilém Novák
 • Lékové interakce a AED – doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Diskusní panel – doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., MUDr. Vilém Novák, doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

BLOK III. Mezioborová diferenciální diagnostika záchvatových stavů 
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Jana Zárubová
 • Poruchy vědomí s konvulzemi v kardiologicko-neurologické praxi – MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
 • Neepileptické záchvaty v psychiatricko-neurologické praxi
 • Záchvaty s vazbou na spánek – v somnologicko-neurologické praxi – MUDr. Eva Feketeová, Ph.D.
Slavnostní přednáška zahraničního hosta „Sleep, The Heart  and SUDEP“

prof. Virend K. Somers, M.D., Ph.D.

POSTEROVÁ SEKCE
BLOK IV. Varia 

Předsednictvo – prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., MUDr. Irena Doleželová, Ph.D., MUDr. Eva Feketeová, Ph.D.

BLOK V. EEG, MRI, semiologie záchvatů a zařazení pacienta s epileptickým záchvatem a epilepsií v každodenní praxi
 • Úvodní slovo – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
 • EEG  v každodenní praxi – nejčastější chyby – nadhodnocení, podhodnocení nálezů, artefakty, slovník popisu – doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
 • Korelace MRI a klinických záchvatů u pacienta s epilepsií – pohled klinika z video EEG laboratoře – MUDr. Jitka Kočvarová
 • Klasifikace Epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017 – prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Prezentace Video EEG atlasu dle klasifikace ILAE 2017 – MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal
 • Epileptologie a věda – současné možnosti klinického výzkumu v ČR – úspěchy a spolupráce v rámci ČR, Evropy a světa

Diskusní panel – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MUDr. Jitka Kočvarová, prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

13,30 zakončení odborného programu sjezdu

MUDr. Jana Slonková, Ph.D., doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, Ph.D.

Organizační informace

Místo konání

Hotel Sepetná

Ostravice 0956
739 14 Ostravice
GPS: 49.5496117N, 18.4044031E

Registrace

On-line registrace včetně objednávek ubytování bude spuštěna v lednu 2019.

Kontakt

Manažer akce

Ing. Aleš Darebník
+420 777 714 671
darebnik@solen.cz

Program a aktivní účast

Mgr. Zdenka Bartáková
+420 777 557 416
bartakova@solen.cz

Zajištění výstavních ploch

Ing. Lenka Mihulková
+420 734 567 854
mihulkova@solen.cz