Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na 32. česko-slovenském epileptologickém sjezdu, který se bude konat ve dnech 10. – 11. 9. 2020 v srdci Moravskoslezských Beskyd na Ostravici.

Letošní ročník jsme koncipovali v duchu výukových bloků s přehledem aktuálních poznatků a doporučení do naší každodenní praxe při péči o dítě, dospělého nebo seniora. Přiblížením novodobých výzkumných farmakologických trendů, jejichž výsledkem je možnost pracovat s léky s menším množstvím nežádoucích účinků a nadějí na lepší kompenzaci pacienta, nás provede farmakologicky zaměřený blok. Rádi bychom diferenciálně diagnosticky mezioborově otevřeli téma záchvatů epileptických či neepileptických spolu s našimi blízkými kolegy z oboru kardiologie, psychiatrie a somnologie.

Je nám velkou ctí, že naše pozvání přijal a náš program tak obohatil vědec světového významu, prof. Virend Somers, M.D., Ph.D., jehož kardiologickou specializací v rámci jeho působení na Mayo Clinic v USA  je výzkum spánku a neurovaskulárních regulací. Nemohl tedy ve svém zájmu opominout vážné téma SUDEP a ve své přednášce se s námi o nejmodernější poznatky podělí.

Druhý sjezdový den bychom rádi věnovali praktickým přednáškám s upozorněním na možné chyby a omyly, EEG interpretaci nálezů, které někdy nad- nebo podhodnocujeme. Rádi bychom Vám přiblížili epileptochirurgické pracoviště, způsob práce na takovém oddělení včetně způsobu hodnocení MRI nálezů. Zmíníme novou klasifikaci epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017, která jistě má svá úskalí, ale při základním uvažování o přiřazení určitého typu záchvatu nám může být nápomocná.

Je nám rovněž ctí pozvat a ocenit autory velmi úspěšných publikací a podělit se tak s nimi o jejich nové významné poznatky.

Neméně cenné budou Vaše vlastní práce, které byste chtěli prezentovat a podělit se s námi o své výsledky. U mladých autorů do 35 let jsou vítána i kazuistická sdělení s možností konzultovat své pacienty se špičkovými odborníky v epileptologii, které v současnosti Česká republika nabízí.

Vážení přátelé, těším se na setkání s Vámi.

Jana Slonková

Pořadatel

Česká liga proti epilepsii ČLS JEP

Organizátor

Solen, s. r. o.

Předsedkyně sjezdu

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

Vědecký výbor

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Klára Brožová, Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., MUDr. Irena Doležalová, Ph.D., MUDr. Eva Feketeová, Ph.D., Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Ondřej Horák, Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MUDr. Jana Zárubová

Organizační výbor

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.
MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

 

Aktuality

BEZPEČNĚ NA KONGRES

Průběžně sledujeme aktuální epidemiologickou situaci a akci pečlivě připravujeme tak, abyste se na ní mohli cítit bezpečně. Akce se bude konat v souladu se všemi aktuálně platnými mimořádnými opatřeními Vlády České republiky, o jejichž dodržování Vás tímto žádáme. Podrobnější informace naleznete ZDE.

POKRAČUJEME DÁL

Přípravy na akci pokračují dle původních plánů a program pro Vás s ohledem na nejnovější informace v oboru stále aktualizujeme. Věříme, že rozvolňovací opatření budou nadále pokračovat a my se tak uvidíme 10. září v hotelu Sepetná. Těšíme se na Vás.

AKTIVNÍ ÚČAST

Přihlašování k aktivní účasti včetně možnosti zaslání soutěžního posteru bylo uzavřeno. V případě dotazů se, prosím, obracejte na Mgr. Zdeňku Bartákovou (bartakova@solen.cz)

Aktualizováno: Z epidemiologického hlediska je plánovaná přednáška zrušena
NÁVŠTĚVA A SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA PROF. SOMERSE

Profesor Virend K. Somers, M.D., Ph.D., se narodil v Durbanu a ukončil svá studia medicíny na Universitě v Natal, Jižní Afrika. Svou vědeckou kariéru zahájil během svého postgraduálního studia v Oxfordu ve Velké Británii a pokračuje do současnosti ve Spojených Státech Amerických. Je vedoucím lékařem spánkové laboratoře a kardiovaskulárního vědeckého centra Mayo kliniky v Rochesteru ve státě Minnesota.

Pokračovat ve čtení…

Zabývá se zejména interakcemi spánku, kardiovaskulárních funkcí a obesitou na molekulární, epidemiologické a klinické úrovni. Jeho nejnovější výzkum patří spánku, srdečnímu rytmu a mozku, jejich společným jmenovatelem je SUDEP – život ohrožující stav pacientů s epilepsií.

Je spoluzakladatelem výzkumného pracoviště ICRC v Brně. Je autorem mnoha světově významných publikací a článků (h-index 92). Byl poctěn mnohými vědeckými oceněními. Je považován za významného učitele a mentora, jeho postgraduální studenti zaujímají přední místa v ocenění svých prací na vědeckých konferencích.

Je nám velkou ctí uvítat prof. Somerse na našem sjezdu. Velice si přijetí pozvání vážíme.

Program

Odborný program

17.00-19.00    Jednání Výboru České Ligy proti epilepsii ČLS JEP
19.00-19.15    Valná hromada EPI 99, z. s.
19.15-19.20    Prezentace aktivit YES (Young Epilepsy Section) – MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
9.00 Slavnostní zahájení

MUDr. Jana Slonková, Ph.D., doc.

BLOK I. Epilepsie v životě člověka
moderní přístup k diagnostice, terapii a prognóze onemocnění vzhledem k věku
 • Úvodní slovo a moderátorka – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
 • Vývoj klinických a EEG projevů epilepsie od novorozeneckého věku do adolescence – prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
 • Epilepsie v dospělém věku – prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Epilepsie seniorského období – prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Diskusní panel – doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

BLOK II.  Farmakoterapie epilepsií
současnost a budoucnost ve vědě a praxi
 • Úvodní slovo a moderátor – doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
 • Budoucnost farmakoterapie epilepsií – prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
 • Strategie terapie AED v klinické praxi – MUDr. Vilém Novák
 • Lékové interakce a AED – doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Diskusní panel – doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D., prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., MUDr. Vilém Novák, doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Satelitní sympozium spol. UCB s. r. o.
 • EPIcafé – farmakorezistence nebo pseudofarmakorezistence?
 • Panelová diskuze – blok vybraných kazuistik

Moderátor: MUDr. Jana Zárubová
Účastníci diskuze: MUDr. Jana Zárubová, prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP, prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

BLOK III. Farmakoterapie v dětské epileptologii: doporučení, praxe a nové možnosti

Předsednictvo: MUDr. Ondřej Horák, MUDr. Vilém Novák

 • Národní a nadnárodní doporučení léčby věkově vázaných epileptických syndromů – MUDr. Klára Španělová, MUDr. Michal Ryzí
 • Využitelnost a omezení léčebných doporučení v praxi – MUDr. Michal Ryzí, MUDr. Klára Španělová
 • Kanabinoidy v roce 20 – MUDr. Ondřej Horák, MUDr. Michal Ryzí, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
 • Epilepsie a genetika: na míru šitá farmakoterapie – MUDr. Pavlína Danhofer, MUDr. Ondřej Horák, doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
 • Možnosti  imunomodulační terapie epilepsií – MUDr. Štefania Aulická, Ph.D., MUDr. Zuzana Libá, Ph.D., MUDr. Katarína Česká, Mgr. Jiří Šána, Ph.D., Mgr. Tomáš Loja, Ph.D., Mgr. Elleni Ponechal Michu, prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
BLOK IV. Mezioborová diferenciální diagnostika záchvatových stavů 

Předsednictvo: – doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Jana Zárubová

 • Poruchy vědomí s konvulzemi v kardiologicko-neurologické praxi – MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.
 • Manažment pacientov s rôznymi subtypmi PNES – naše skúsenosti – MUDr. Katarína Hubčíková, Mgr. Zuzana Pechanová, MUDr. Tomáš Rakús, MUDr. et Mgr. Lucia Bruncvik, prof. MUDr. Ján Benetin, PhD. 
 • Záchvaty s vazbou na spánek – v somnologicko-neurologické praxi – MUDr. Eva Feketeová, Ph.D.
Pozdrav prof. Somerse z USA účastníkům sjezdu

(Z epidemiologického hlediska je plánovaná přednáška zrušena.)

Slavnostní přednáška „Je to epileptický záchvat?“

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN

Komentovaná POSTEROVÁ SEKCE

Předsednictvo: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP, MUDr. Ondřej Horák, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.. prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Jana Slonková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

 • Rozdílná aktivita specifických subpopulací inhibičních interneuronů při vzniku lokálního korového záchvatu a jeho šíření – Novák O., Řehořová M., Procházková N., Kudláček J., Kylarová S., Chvojka J., Otáhal J., Jiruška P.
 • Detailní morfologická analýza specifických neuronálních populací v modelu fokální kortikální dysplazie – Procházková N., Řehořová M., Chvojka J., Kudláček J., Heřmanovská B., Balaštík M., Otáhal J., Jiruška P., Novák O.
 • Buněčná dynamika a interakce specifických neuronálních populací v myším modelu fokální kortikální dysplazie – Řehořová M., Kudláček J., Procházková N., Chvojka J., Balaštík M., Otáhal J., Jiruška P., Novák O.
 • Elektrofyziologické vlastnosti myšího modelu epilepsie na podkladě fokální kortikální dysplazie – Chvojka J., Buran P., Heřmanovská B., Ravi T., Kudláček J., Novák O., Procházková N., Otáhal J., Jiruška P.
 • Vývoj experimentálního modelu pro studium glioblastomu in vivo pomocí 2p mikroskopie – Kylarová S., Kubíková I., Řehořová M., Žárská M., Novotný F., Jiruška P., Hodný Z., Novák O., Bártek J.
BLOK V. Varia 

Předsednictvo – prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., MUDr. Irena Doleželová, Ph.D., MUDr. Eva Feketeová, Ph.D.

 • Lacosamid v graviditě a během laktace – MUDr. Jana Zárubová
 • Epilepsie a migréna – MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. (Sponzorovaná přednáška společností Novartis s.r.o.)
 • Recidiva cévní mozkové příhody či status epilepticus, toť otázka! – MUDr. Hana Vacovská
 • Dva v jednom – perampanel u pacientky s epilepsií a poruchou spánku – MUDr. Gisela Rytířová
Satelitní sympozium společnosti Eisai GesmbH – organizační složka
 • Život s epilepsií – stigma na celý život? – MUDr. Irena Novotná
BLOK VI. EEG, MRI, semiologie záchvatů a zařazení pacienta s epileptickým záchvatem a epilepsií v každodenní praxi

Předsednictvo – prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

 • Klasifikace Epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017 – prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Nejčastější chyby při popisu EEG – doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.
 • Korelace MRI a klinických záchvatů u pacienta s epilepsií – pohled klinika z video EEG laboratoře – MUDr. Irena Doležalová, Ph.D., MUDr. Marta Pažourková, MUDr. Jitka Kočvarová
 • Prezentace Video EEG atlasu dle klasifikace ILAE 2017 – MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

  Ze zdravotních důvodů přednáška zrušena:
 • Jak se měnil experimentální výzkum epilepsie v posledních padesáti letech – prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
13,30 zakončení odborného programu sjezdu

MUDr. Jana Slonková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Doprovodný program

Čtvrtek 10. 9. 2020

Po skončení odborného programu bude konat společná večeře v restauraci hotelu Sepetná. Kromě rautu se můžete těšit také na místní cimbálovou muziku.

Cena vstupenky: 400 Kč

Společenský program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery sjezdu.

Cena

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:
 • účast na odborném programu
 • vstup na doprovodnou expozici firem
 • sborník abstrakt (e-verze)
 • občerstvení a pitný režim v přestávkách mezi přednáškovými bloky
 • teplý oběd po oba dny sjezdu
 • 21 % DPH

REGISTRACE
DO 31. 5. 2020

1800 Kč
 •  

REGISTRACE
OD 1. 6. 2020

2000 Kč
 •  

REGISTRACE
NA MÍSTĚ

2200 Kč
 •  

O výši registračního poplatku rozhoduje datum registrace, nikoliv datum platby. Faktury na úhradu registračního poplatku budou rozesílány e-mailem zhruba měsíc před konáním akce.

Registrace pasivních účastníků do 31. 8. 2020.

Nejčastější dotazy

Zde v on-line formuláři za zvýhodněnou cenu nebo až na místě za plnou cenu.

Fakturu za zaplacení poplatku a dalších služeb zasíláme na e-mail uvedený při registraci zhruba 6 týdnů před konáním akce. Proč ne dříve? Registrační poplatek je nevratný, a pokud byste museli svou účast do této doby z nějakého důvodu zrušit, nic vás to nestojí.

Nemusí. O výši registračního poplatku rozhoduje datum registrace, nikoliv datum Vaší platby. Stačí se vždy do uvedeného termínu přihlásit, fakturu můžete zaplatit později.

Hromadné přihlášení účastníků s vámi rádi vyřešíme individuálně, a to včetně zajištění ubytování a dalších služeb. Kontaktujte prosím paní Ing. Zuzanu Tesařovou (kongres@solen.cz;  +420 777 557 417), která vám poskytne více informací.

Organizační informace

Místo konání

Hotel Sepetná

Ostravice 956
739 14 Ostravice
GPS: 49.5496117N, 18.4044031E

Stravování

Pro účastníky je zajištěno občerstvení a pitný režim během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky.

Oběd je po oba dny zahrnut v ceně registračního poplatku. Dejte nám, prosím,  prostřednictvím on-line registrace vědět, zda oběd využijete, pomůžete nám tak zbytečně neplýtvat. Děkujeme!


10. 9. 2020 – Čtvrtek

Masové menu – Staročeská kulajda, filírované kuřecí prsíčko na restované čerstvé zelenině, bramborové plátky se sušenými rajčaty a rukolou

Vegetariánské menu – Staročeská kulajda, cuketové placičky, šťouchané brambory se sýrem, brusinková omáčka


11. 9. 2020 – Pátek

Masové menu – Hráškový krém s krutony z bílého chleba, hovězí stroganof s jasmínovou rýží    

Vegetariánské menu – Hráškový krém s krutony z bílého chleba, zeleninové rizoto s hoblinkami parmazánu a rukolovým pestem

Ubytování

Organizační sekretariát akce nabízí možnost rezervace ubytování za zvýhodněných cenových podmínek. Zájemce musí uvést poptávku do poznámky v on-line přihlášce, případně poslat e-mailem na adresu kongres@solen.cz, a to nejpozději do 10. 8. 2020, kdy bude příjem objednávek ubytování uzavřen. Pokud nebude ubytování uhrazeno 14 dní před konáním akce, rezervace bude zrušena. Veškeré podmínky týkající se zajištění ubytování a registrace najdete v našich PODMÍNKÁCH PRO REGISTRACI A UBYTOVÁNÍ. V případě hromadného přihlášení kontaktujte prosím paní Zuzanu Tesařovou, a to na e-mail tesarova@solen.cz.

Po výše uvedeném datu nejsme schopni rezervaci ubytování garantovat. V cenách ubytování není zahrnut místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč/osobu a den. Poplatek, prosím, uhraďte při příjezdu na recepci. Děkujeme.

Poptávka ubytování musí obsahovat:
 • název hotelu
 • termín ubytování
 • počet nocí
 • typ pokoje
 • příjmení případné další osoby na pokoji
 • fakturační údaje, pokud se liší od fakturačních údajů registrace
 • fakturační údaje druhé osoby na pokoji

Hotel Sepetná (místo konání)
– kapacita obsazena

 • Adresa: Ostravice 956, 739 14 Ostravice
 • GPS: 49.5496117N, 18.4044031E
 • Check-in od 14:00 hod.
 • Check-out do 10:00 hod.
 • Recepce od 6:30 do 21:00 hod.

Hotel Sepetná disponuje pokoji a apartmány v kategorii *** superior a také několika pokoji LUX, které splňují požadavky **** standardu. Všechny pokoje i prostory hotelu jsou nekuřácké. Přímo u hotelu Sepetná je k dispozici monitorované parkoviště až pro 150 osobních automobilů, parkovné je pro ubytované hosty zdarma.

Ceny ubytování:
 • Jednolůžkový pokoj – 1 650 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 2 200 Kč
 • Přistýlka – 660 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně.

V ceně není zahrnut místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč /osobu a den. Více informací o místních poplatcích naleznete ZDE.

Hotel Ondráš (10 metrů od míst konání)
– kapacita obsazena

Pěšky: 1 minuta

 • Adresa: Ostravice 957, 739 14 Ostravice
 • GPS: 49.5392189N, 18.3923848E
 • Check-in od 14:00 hod.
 • Check-out do 10:00 hod.
 • Recepce od 6:30 do 21:00 hod. (společná s hotelem Sepetná)
Ceny ubytování:
 • Jednolůžkový pokoj – 1 430 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 1 760 Kč
 • Přistýlka – 660 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně.

V ceně není zahrnut místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč /osobu a den. Více informací o místních poplatcích naleznete ZDE.

Hotel Freud (2 km od místa konání)
– kapacita obsazena

Pěšky: 30 minut

 • Adresa: Ostravice 190, Ostravice, 739 14
 • GPS: 49.5388869N, 18.3923644E
 • Check-in od 14:00 hod.
 • Check-out do 10:00 hod.

Hotel Freud se nachází nedaleko místa konání akce u hlavní cesty při příjezdu do Ostravice (2 km od Hotelu Sepetná) a je situován vedle vlakového nádraží. Ubytovat se můžete v nově zrekonstruovaných pokojích.

Ceny ubytování:
 • Jednolůžkový pokoj – 1 600 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 2 100 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně.

V ceně není zahrnut místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč /osobu a den. Více informací o místních poplatcích naleznete ZDE.

Bungalovy hotelu Sepetná
(320 metrů od místa konání)

Pěšky: 8 minut

 • Adresa: Ostravice 956, 739 14 Ostravice
 • GPS: 49.5496117N, 18.4044031E
 • Check-in od 14:00 hod.
 • Check-out do 10:00 hod.
 • Recepce od 6:30 do 21:00 hod. (společná s hotelem Sepetná)

Nabízí celoroční ubytování v 10 komfortních bungalovech v obci Ostravice v Beskydech, které je ideální pro skupiny přátel, turisty nebo rodiny s malými dětmi. Každý bungalov má v podkroví dvě ložnice, vždy se 2 oddělenými lůžky + 2 další místa vzniknou rozložením sedací soupravy.

Koupelna se sprchovým koutem a toaletou v každém bungalovu, bungalovy LUX mají vlastní vířivku, prostorný obývací pokoj a velký balkón. Parkování je možné zdarma u hotelu Sepetná do naplnění kapacity (150 osobních automobilů).

Ceny ubytování:
 • Dvoulůžkový bungalov – 2 200 Kč
 • Čtyřlůžkový bungalov – 3 080 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně, která se podává na hotelu Sepetná.

Penzion Sluníčko (850 metrů od místa konání)
- kapacita obsazena

Pěšky: 16 minut

 • Adresa: Ostravice 1279, 739 14 Ostravice
 • GPS: 49°32’43.5″N, 18°24’16.6″E
 • Check-in od 14:00 hod.
 • Check-out do 10:00 hod.
 • Recepce od 7:30 do 19:00 hod. (po 19.00 k dispozici noční služba)

Penzion Sluníčko nabízí komfortní ubytování v pokojích standardu *** superior. Součástí penzionu je restaurace a dětský koutek. Všechny pokoje i prostory penzionu jsou nekuřácké. Snídaně je v ceně ubytování. Přímo u penzionu Sluníčko je k dispozici monitorované parkoviště až pro 25 osobních automobilů, parkovné pro hosty je zdarma.

Ceny ubytování:
 • Jednolůžkový pokoj – 1 430 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 1 760 Kč
 • Přistýlka – 660Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně.

V ceně není zahrnut místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč /osobu a den. Více informací o místních poplatcích naleznete ZDE.

zlaty orel

Hotel Zlatý Orel (4 km od místa konání)

 

 • Adresa: Ostravice 242, 739 14 Ostravice
 • GPS: 49.5259706N, 18.4095725E
 • Check-in dle potřeby
 • Check-out do 11:00 hod.

Hotel Zlatý Orel se nachází cca 4 km od místa konání akce v Ostravici. Hotel Zlatý Orel je klidný, horský hotel ležící uprostřed rozlehlé zahrady.

Ceny ubytování:
 • Jednolůžkový pokoj – 1 600 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 2 100 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně.

V ceně není zahrnut místní poplatek z pobytu, který činí 20 Kč /osobu a den. Více informací o místních poplatcích naleznete ZDE.

Registrace

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
ať už plánujete aktivní nebo pasivní účast, vždy se, prosím, nejdříve zaregistrujte prostřednictvím on-line formuláře, ve kterém si zároveň můžete rezervovat ubytování a další služby.

Registrace pasivních účastníků je možná do 31. 8. 2020.

Zájemce o aktivní účast formou přednášky nebo posteru následně prosíme o zaslání abstraktu přes zkrácený on-line formulář.

Uzávěrka aktivní účasti je 15. 6. 2020.

Kontakt

Manažerka
akce

Mgr. Kateřina Dostálová

k.dostalova@solen.cz
+420 775 855 572

Přihlášky,
ubytování a fakturace

Ing. Lucie Zlámalová

zlamalova@solen.cz
+420 733 111 013

Programové
zajištění

Mgr. Zdenka Bartáková

bartakova@solen.cz
+420 725 003 510

Zajištění
výstavních ploch

Ing. Lenka Mihulková

mihulkova@solen.cz
+420 734 567 854

Episjezd.cz 2020